OKTOBER 2018

13 okt: Eerste presentatiemoment Passage i.h.k.v. Se La Fet (Globe Aroma) | Globe Aroma, Brussel (BE)

19, 20 oktBuilding Out Loud i.h.k.v. Momentum #3 (de theatermaker) | deSingel, Antwerpen (BE)

26 okt: LILA & JOHN x Decoratelier: A Fashion Performance | Decoratelier, Brussel (BE)
 

 

NOVEMBER 2018

3 nov: Bâtard Festival x Decoratelier I Decoratelier, Brussel (BE)

9 nov: Mota Hiele Albertijn Trio in Decoratelier I Decoratelier, Brussel (BE)

Decoratelier is een langlopend project in constante ontwikkeling van autonoom kunstenaar in residence Jozef Wouters. Vanuit een oud fabriekspand in de Liverpoolstraat 24 in Molenbeek bouwt de scenograaf verder op INFINI 1-15, een voorstelling van het Decoratelier waarmee hij op Kunstenfestivaldesarts 2016 de grote zaal van de KVS inpalmde. Decoratelier Jozef Wouters functioneert als een toegankelijk kunstenaarsatelier, waar ruimte is voor zowel decorbouwers als publiek, discipline overschrijdende samenwerkingen en sociaal experiment.

Decoratelier is een ruimte die onderdak geeft aan de diverse vormen van samenwerking en arbeid die eigen zijn aan mijn werk. Ruimte wordt er uitgeprobeerd, gesprekken vinden plaats in hout, ijzer en karton. Het is een permanente plek voor het bouwend zoeken naar de steeds veranderende ruimtes waarin kunst-, denk- en handwerklieden elkaar ontmoeten.” (Jozef Wouters)

Infini

Decoratelier Jozef Wouters

Infini is een lopend onderzoek van Decoratelier Jozef Wouters. Centraal staat de bevraging van de klassieke theatermachine en haar perspectivische decors. Het project ontstond in de Brusselse KVS, waar Wouters in 2016 met zijn toenmalige Decoratelier aan de voorstelling Infini 1-15 werkte, opgebouwd rond de vraag "Welke ruimtes moeten we vandaag in het theater tonen?". Veertien kunstenaars gingen in dialoog met Jozef Wouters en Decoratelier, en elk gesprek leverde een infini op: een eigen interpretatie van de geschilderde achterdoeken die met trekken worden neergelaten, als horizon voor de verbeelding.

Vandaag is Infini 1-15 niet zozeer een voorstelling, dan wel een groeiende verzameling decors die elk, en al dan niet afzonderlijk van elkaar, hun eigen verhaal vertellen. Zo wordt Infini #5 van de Palestijnse theaterauteur- en regisseur Rimah Jabr in 2018 getoond in Gent, Ramallah, Lissabon en Oostende.

Ook de publicatie Infini 1-15 is een uitloper van het Infini-project; een vertaalslag van scenografische ruimte en beeld naar woord en lay-out. Het boek werd in september 2017 gepresenteerd in het Decoratelier van Wouters, waar voor de gelegenheid ook alle vijftien infini’s een plaats kregen.

© Phile Deprez
Infini 1-15
© Phile Deprez
Infini 1-15
© Jozef Wouters
Creatie 'Infini #5' in Decoratelier
Publicatie 'Infini 1-15'
© Laura Van Severen
Boekpresentatie 'Infini 1-15'
© Laura Van Severen
Boekpresentatie 'Infini 1-15'
Infini #5

Rimah Jabr & Decoratelier Jozef Wouters

Dear Rimah,

Because we might not have time to talk (about art) tonight, I thought it made sense to write you a letter with some questions that I had while thinking about tunnels and endlessness, two topics that I remember from our short talk in the Decoratelier in Brussels. I am curious to know why the space of a tunnel is important to you. What is it about tunnels that makes it an environment for a story, like you told me, about people being stuck?

Jozef Wouters, Nablus, 14 augustus

Scenograaf Jozef Wouters schreef een brief aan de Palestijnse theaterauteur -en regisseur Rimah Jabr. Welke ruimte of landschap wil zij vandaag verbeeld zien in het theater? Welke ruimte moet zijn Decoratelier voor haar bouwen? Hun correspondentie vertrekt vanuit enkele foto’s van tunnels onder de Gazamuur en transformeert geleidelijk aan in hout, doek en verf. De combinatie van het uiteindelijke decor met een brief van Rimah Jabr, levert een even scherpe als fantasierijke observatie van een situatie die zich slechts in haar absurditeit laat vatten.

Infini #5 werd gecreëerd naar aanleiding van Infini 1-15, de voorstelling van Decoratelier die vijftien kunstenaars samenbracht onder de vraag welke ruimte of landschap zij vandaag verbeeld willen zien in het theater.

tekst Rimah Jabr / scenografie Jozef Wouters / dramaturgie Jeroen Peeters / licht Ken Hioco / technische leiding Menno Vandevelde / productieleiding Celine van der Poel / decoratelier Ryma Merghoub, Stijn Maes, Tim Vanhentenryck / productie Decoratelier Jozef Wouters, Damaged Goods / met dank aan Dries Douibi, Bruno Forment, Ine Craenhals, Chris Keulemans en KVS (Brussel)

© Jozef Wouters
© Jozef Wouters
© Jozef Wouters
Passage

Globe Aroma & Decoratelier Jozef Wouters

“Op een dag hing er plots een grote banner op de gevel van Decoratelier, met daarop een virtueel toekomstbeeld van de buurt. Het atelier was vervangen door een groot park. Diezelfde dag ontmoette ik een groep mensen van Globe Aroma en we bouwden in stilte een ruimte waarin ik vertelde over dat beeld op de gevel. We spraken af in de toekomst, in dat park dat nog aangelegd moet worden, om van daaruit een weg terug te bouwen naar het nu.” (Jozef Wouters)

In 2018–19 werkt Decoratelier Jozef Wouters samen met Open Kunstenhuis Globe Aroma aan Passage. Een groep vrouwen en mannen - bouwers, dichters en dromers - komt wekelijks samen in Decoratelier in Molenbeek. Samen bouwen ze er verhalen, een landschap vol wormgaten naar onvermoede werelden.

productie Damaged Goods, Globe Aroma
co-productie Kaaitheater, Netwerk Aalst

'Passage' is onderdeel van de tweejarige samenwerking tussen Netwerk Aalst en Jozef Wouters in het kader van het programma 'The Unreliable Protagonist' (2017-2019).

© Jozef Wouters
© Dries Gijsels
Scenografieën

Naast eigen werk en projecten, creëert Decoratelier Jozef Wouters ook scenografieën in samenwerking met verscheidene makers en artiesten.

© Laura Van Severen
Scenografie in samenwerking met Florian Fischer voor de voorstelling 'To Name Herstory' (2018). Uit hun gesprekken ontstond een intuïtieve ruimte, spelend met waarheid en fictie.
© Laura Van Severen
Scenografie in samenwerking met Radouan Mriziga voor de voorstelling '8' (2018). Samen transformeerden ze het Decoratelier in een ruimte die werkt als een machine met twee dansers in het hart.
© Tine Declerck
Scenografie in samenwerking met Christophe Meierhans voor de voorstelling ‘Trials of Money‘ (2018).
© Laura Van Severen
Scenografie in samenwerking met BOG. voor de voorstelling ‘KID.‘ (2017)

© Damaged Goods — info@damagedgoods.be — +32 (0)2.513.25.40

Infini
Infini #5
Passage
Scenografieën